U Naučnom institutu za veterinarstvo „Novi Sad“ održan je seminar na temu „Pretnje koje ugrožavaju opstanak medonosne pčele“. Cilj ovog seminara, čije je održavanje pomogao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, bio je da se sa naučnog aspekta razmotre  najznačajniji uzroci trovanja pčela.

Tema je aktuelna i važna pa je za učešće na seminaru bio zainteresovan veliki broj pčelara, ali su zbog antikovid mera učestvovali samo oni koji su se prvi prijavili, njih nešto više od 40. Međutim, Institut planira da napravi veb portal posvećen pčelama gde će, između ostalog, biti postavljeni i dostupni svi radovi sa semnara.  To su radovi o najčešćim uzrocima trovanja medonosne pčele, virusima u pčelinjacima, uticaju toksičnih elemenata na preživljavanje pčela, uticaju rezidua antibiotika na ove insekte. Biće dostupni i radovi o američkoj kugi legla, detekciji rezidua mikroplastike, kontroli i viabilnosti uzročnika nozemoze, kao i radioaktivnim reziduima u medu.

Skup je svečano otvorio Mladen Petreš, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo koji je tom prilikom istakao da je problem nestajanja pčela važan, i to ne samo zbog proizvodnje meda.

-Nestanak pčela je pretnja za sav živi svet na planeti. Nazamenljiv je njihov značaj u oprašivanju, a bez oprašivanja nema ni proizvodnje hrane, rekao je Petreš i podsetio da je zakonskim regulativama određeno kada se mogu obavljati tretmani pesticidima i pozvao poljoprivrednike da prednost daju preparatima koji su manje škodljivi za pčele.

Dr Sava Lazić, direktor Naučnog instituta za veterinarstvo rekao je da je ova institucija ceneći značaj pčela, kao i činjenicu da je nadzor nad zdravljem pčela jedna od delatnosti Instituta, odavno želela da organizuje jedan ovakav seminar.

-Nameravamo i da napravimo platformu na kojoj će se objavljivati aktuelne informacije iz ove oblasti, a pčelari upozoravati na pojavu bolesti, kao i pretnje od različitih kontamineneta životne sredine. Pčelari su svesni svega što se dešava i zainteresovani da čuju savete nauke, rekao je Lazić i dodao da se bez naučno-stručnog rada ne mogu rešavati aktuelni pčelarski problemi.

Dr Vladimir Polaček, zamenik direktora Instituta, idejni je kreator seminara, a ujedno je prisutne pčelare upoznao sa problemom američke kuge pčelinjeg legla. Cilj ovog skupa, kako je rekao, bio je da se pčelari upoznaju sa svim rizicima koji utiču na nestanak medonosne pčele, a jedan od njih su trovanja. Napomenuo je da su prisutni pčelari imali priliku da kroz diskusiju čuju i druge važne informacije, poput onih iz oblasti zaštite pčela, kretanja zaraznih bolesti i slično.

Opširnije o ovoj temi pročitajte u štampanom izdanju lista „Poljoprivrednik“.

A.Milić

Foto:G.Mulić