Dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam i Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije, svečano suuručili ugovore za 71 preduzetnicu u AP Vojvodini u iznosu od 13,1 milion dinara bespovratnih sredstava. Ovim Konkurskom novac je namenjen za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme, računarske opreme, softvera i usluge za inoviranje i digitalizovanje proizvodnje i operacija u marketingu i trgovini u 2021. godini. Maksimalni iznos po subvenciji je 400.000 dinara od kojih je 10,7 miliona dinara dodeljeno prema zahtevima 52 korisnice za kapitalne investicije, a ostatak za 19 korisnica za tekuće poslove predviđene ovim konkursom. Prilikom odabira kandidatkinja vodilo se računa o broju žena koje zapošljavaju.

Tom prilikom je rečeno da još uvek nije postignut 50 odsto udela žena u vlasničkoj strukturi privrednih društava. Republički prosek je oko 30 odsto, a u Pokrajini manje od toga. Želja je da se, ovim i drugim konursima, utiče na osnaživanje žena preduzetnica u Srbiji i poromoviše razvoj ženskog preduzetništva, kroz razne vidove pomoći i podrške, počev od nastupa na sajamskim manifestacijama, preko plasiranja robe i usluga na strabna težišta, do organizacije besplatnih edukacija i radionica, posebno u oblasti digitalizacije poslovanja i inovativnosti.

B.K.