Grad Zrenjanin raspisao je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje razvoja ženskog preduzetništva kroz finansijsku podršku u poslovanju na teritoriji Grada Zrenjanina za 2021. godini.

Za realizaciju ovog programa su raspoloživa bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara. 

Pravo za podnošenje prijava na osnovu Programa imaju mali i mikro privredni subjekti i preduzetnice i nezaposlene žene evidentirane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje - filijala Zrenjanin sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 75% vrednosti ulaganja na osnovu profakture.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2021.godini.

Finansijska pomoć se dodeljuje korisnicama jednokratno i nepovratno, u najvišem iznosu do 200.000,00 RSD za privredne subjekte koji će biti osnovani nakon donošenja Konačne liste korisnika sredstava, odnosno 100 000,00 RSD za privredne subjekte koji su osnovani ne ranije od 1.11.2019. godine.

Korisnice dodeljena novčana sredstava mogu rasporediti: do 10% za obrtna sredstva, do 15% za uređenje poslovnog prostora, od 75%  za nabavku mašine/opreme.

Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strane Grada Zrenjanina: http://www.zrenjanin.rs/sr/e-uprava/oglasi-i-konkursi.

A.Mihajlović