U Privrednoj komori Srbije 9. novembra predstavljeni su rezultati istraživanja o obučenosti i ponašanju korisnika sredstava za zaštitu bilja u Republici Srbiji. Istraživanje je realizovano na inicijativu i uz podršku Fondacije Ana i Vlade Divac, a obuhvatilo je 1.030 poljoprivrednika u 116 opština. 
Prof. dr Goran Malidža iz novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo je rukovodio istraživanjem, a na prezentaciji rezultata istakao je osnovne zaključke. Oni ukazuju na to da korisnici sredstava za zaštitu bilja u Srbiji nisu dovoljno upoznati sa propisima ni obučeni za efikasnu i bezbednu primenu ovih sredstava, te postoji visok rizik po zdravlje ljudi i životne sredine. Rezultati realizovanog istraživanja ukazuju i na to da je potrebno uvođenje permanentnih obuka, kao i periodične provere znanja i sertifikacije korisnika sredstava za zaštitu bilja. Takođe, potrebno je i uvođenje sistema kontrole ispravnosti uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja. Od suštinskog značaja za pravilnu upotrebu ovih sredstava je obavezno poznavanje i poštovanje zakonske regulative, kao i vođenje evidencije o primeni sredstava za zaštitu bilja.
Prezentaciji rezultata ovog istraživanja prisustvovao je i Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. On je tom prilikom istakao da je ovo ministarstvo obezbedilo stručnu savetodavnu podršku putem licenciranih stručnjaka poljoprivrednih savetodavnih službi, kao i da je neophodno da poljoprivrednici vode knjige polja, a to za sada čini samo nekolicina.
U ime Privredne komore Srbije, koja je bila domaćin ovog skupa, prisutne je pozdravio Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju. On je ukazao na uzročno-posledičnu vezu između pravilne upotrebe sredstava za zaštitu bilja i kvaliteta i cena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, obezbeđivanja zdravstveno bezbednih proizvoda za domaće tržište, ali i većeg obima i vrednosti izvoza.
 
 
PODRŠKA POLjOPRIVREDNICIMA
 
Fondacija Ana i Vlade Divac već 14 godina pruža podršku najugroženijim kategorijama stanovništva u Srbiji u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja. Prema rečima Ane Košel, direktorke ove fondacije, u proteklom periodu podršku je dobilo 1.200 poljoprivrednih gazdinstava i 150 privrednih subjekata, u ukupnoj vrednosti od dva miliona evra. 
- U 2021. godini finansijsku podršku, u vrednosti od 22 milijarde dinara, dobilo je 105 poljoprivrednih gazdinstva u Srbiji, rekla je Ana Košel.
 
Tekst i foto: G. Radović