Semenarska asocijacija Srbije organizovaće skup "Info dani Semenarske asocijacije Srbije" posvećen agrarnoj politici Evropske unije, odnosno njenoj strategiji i ciljevima. Skup će se održati u Novom Sadu, 7. i 8. oktobra 2021.u Kongresnom centru "Master" Novosadskog sajma.

Cilj skupa jeste da se javnosti, pre svega iz oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, predstavi zajednička agrarna politika EU (CAP/Green Deal/Farm to Fork), njen značaj i uticaj na globalnu agrarnu politiku, kao i karakteristike tranzicionog perioda implementacije strategije i ciljeva nove agrarne politike Evropske unije.

Ovo je veoma važna oblast za poljoprivredni sektor i semenarsku industriju Republike Srbije u okviru njega. Semenarska asocijacija Srbije već 20 godina lobira za uređen semenarski sektor, kao i za razvoj poljoprivrede uopšte, prateći sve međunarodne tokove i dešavanja, kroz članstvo u Evropskoj semenarskoj asocijaciji - Euroseeds i Svetskoj semenarskoj federaciji - ISF.

S obzirom na to da se Republika Srbija nalazi na evropskom kontinentu, agrarna politika EU će imati uticaja na poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju hrane u našoj zemlji, kao i na konkurentnost proizvoda na tržištu EU. To je i razlog zbog kojeg se Semenarska asocijacija Srbije odlučila da organizuje ovaj skup, kao i činjenica da je neophodno na vreme sagledali važnost i mogući uticaj ciljeva ove politike na našu zemlju.