Vodič za izvoz svežeg, smrznutog i prerađenog voća i povrća na tržište SAD naziv je venbinara koji je organizovan juče u okviru projekta Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) "Podrška diverzifikaciji izvoza poljoprivrednog i prehrambenog sektora Zapadnog Balkana i Istočne Evrope" u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije. Projekat je usmeren ka pružanju podrške domaćim kompanijama u pristupu novim tržištima i jačanju konkurentnosti poljoprivrednog i prehrambenog sektora.

Onlajn panel je okupio preko 70 proizvođača i izvoznika svežeg, smrznutog ili prerađenog voća i povrća iz regiona, kao i predstavnike relevantnih institucija, koje su uključene u ovaj process. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim podacima o trendovima u oblasti prometa hrane na jednom od najvećih tržišta na svetu, kao i da čuju sve informacije u vezi uvoznih procedura i dokumentacije potrebne kod izvoza i plasmana hrane na američko tržište, regulative i dobijanja FDA broja, kao i špedicije i transporta hrane u SAD. Po završetku prezentacija i izlaganja govornika, učesnici su pokrenuli diskusiju i postavili veliki broj pitanja vodećim ekspertima iz ove oblasti, o njihovim iskustvima, izazovima, preprekama i uspesima u oblasti izvoza na tržište SAD.

-FAO i EBRD su prepoznali činjenicu da su Sjedinjene Američke Države drugo najveće svetsko tržište hrane, a očekuje se i dalji rast po godišnjoj stopi od 1,8 odsto, što predstavlja izuzetan potencijal za unapređenje prodaje prehrambenih proizvoda proizvođača sa Zapadnog Balkana na ovom tržištu. Takođe, prosečna godišnja stopa rasta uvoza voća i povrća u iznosu od 5,5 odsto, ukazuje na mogućnosti koje ovo tržište nudi proizvođačima sa Zapadnog Balkana” istakao je Emanuel Hidier, viši ekonomista i vođa ovog projekta ispred FAO.  Stoga je u okviru projekta izrađen i elektronski vodič, kao i onlajn edukativna platforma usmerena ka unapređenju edukacije i podizanju spremnosti izvoznika svežeg, smrznutog i prerađenog voća i povrća na tržište SAD. Svi materijali su dostupni na https://vodic.ras.gov.rs/