Naša država je lane bila izuzetno izdašna u davanju subvencija poljoprivrednicima, sada nameravamo tako da nastavimo i da uvedemo neke nove postupke. Istovremeno, nastavićemo sa intenzivnom kontrolom efekata korišćenja dobijenih podsticajnih sredstava. U nastojanju da zaustavi nepovoljna kretanja u sektoru proizvodnje mleka država je odlučila da, u skladu sa svojim  mogućnostima, poveća premiju za 40 odsto, odnosno sa sedam na deset dinara po litru. Pored toga, ovih dana, biće objavljene i dodatne mere koje treba da smanje troškove proizvođača. Ali ostalo treba da urade prerađivači, kako bi se proizvodnja mleka uvela u stabilne tokove. Narednih dana biće pokrenuta i rasprava o uvođenju takozavnog „G agrara“ od jula naredene godine, kojim treba da se reši postojeća neujednačenost vremena isplata subvencija Preko uprave za javna plaćanja. Sa lokalnim samnoupravama, koje to budu želeole, biće potpisan ugovor o servisiranju poljoprivrednika koji budu želeli da primenjuju najavljene alate „G agrara“, izjavio je Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i voroprivrede Republike Srbije na 88. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. 
Govoreći o ovogodišnjoj berbi kukuruza, resornoi ministar je izrazio optimizam, iako početni rezultati nisu ohrabrujući zbog ovogodišnjih nepovoljnih klimatskih uslova. Izrazio je očekivanje da će, uporedo sa berbom kasnijih i rodnijih hibrida, kao i uz primenjenu savremene agrotehnike, prinosi dostići uobičajeni prosek od 6,3-67,4 tone po hekaru, što će bito dovoljno za domaće potrebe i izvoz.
B. Krstin 
Foto:Pixabay