Mr Jelena Nestorov Bizonj izabrana je u petak, 27. avgusta 2021. za predsednicu Zadružnog saveza Vojvodine na Skupštini Zadružnog saveza Vojvodine održanoj u Privrednoj komori Vojvodine u Novom Sadu. Nestorov Bizonj je za obavljanje funkcije predsednice Zadružnog saveza Vojvodine izabrana za mandatni period 2021. – 2026. 

Mr Jelena Nestorov Bizonj u Zadružnom savezu Vojvodine zaposlena je od 1998. godine, a od 2003. do avgusta 2021. godine obavljala je funkciju sekretara Saveza. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, magistarske studije završila je na Poljoprivrednom fakultetu, smer Ekonomika poljoprivrede i trenutno se nalazi na doktorskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Dugogodišnjim radom u Zadružnom savezu Vojvodine dala je doprinos u afirmisanju zadružnog pokreta u Vojvodini, a učestvovala je kao član radne grupe u Ministarstvu privrede u izradi više Nacrta Zakona o Zadrugama, među kojima je poslednji Nacrt na osnovu kojeg je usvojen aktuelni Zakon o zadrugama iz 2015. godine.