Na osnovu zaključka Vlade od 23.07.2021. godine, Republička Direkcija za robne rezerve vrši kupovinu do 34.400 tona merkantilne pšenice rod 2021. godine, domaćeg porekla. Kupovina merkantilne pšenice obavlja se od komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice. Merkantilna pšenica koja se kupuje mora biti domaćeg porekla, u rasutom stanju, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama. Merkantilna pšenica koja je predmet trgovanja mora imati sledeće elemente kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%. Sadržaj proteina treba da je najmanje 11,50% suve materije.

Cena merkantilne pšenice je 23,50 dinara po kilogramu sa uračinatom PDV-om, uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, komercijalnog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona, dok je minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1.000 tona.

Zainteresovano registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo, zemljoradnička zadruga ili skladištar Direkcije za merkantilnu pšenicu prijavljuju se elektronski, na sajtu Direkcije, svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova, na adresi https://www.rdrr.gov.rs/prijava.asp Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti   Direkciji na brojeve telefona: 011/3238-997, 3343-652; 3239-059, 3239-058, u Beogradu i 021/526-890 u Novom Sadu.