U prethodnoj sedmici došlo je do povećane aktivnosti robno-berzanskih učesnika u odnosu na prethodnu nedelju. Kao osnovni uzrok poećane aktivnosti navodi se  skok cene pšenice, koja je bila najtraženija berzanska roba. Ukupan promet je iznosio 3.267 tona, što je za  243,92% više nego prethodne nedelje, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 249,58%.

U strukturi prometa dominantno mesto zauzela je pšenica sa ukupno prometovanom količinom od  2.657 tona. Početkom nedelje, pšenica je bila primarni poljoprivredni proizvod koji je najviše imao uzlazni trend u Čikagu. Dešavanja na međunarodnom tržištu i uticaj cena u svetu, kao i unutrašnji faktori na domaćem tržištu doveli su do toga da ova žitarica zabeleži pozitivan cenovni trend. Kupoprodajni ugovori za promptnu isporuku, u zavisnosti od kvaliteta robe, kretali su se u veoma širokom cenovnom rasponu od 19,50 do 20,60 dinara po kilogramu. Najveće interesovanje je bilo za kupovinom pšenice sa klauzulom "gratis lager"do 30. septembra, a svi berzanski ugovori su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 21 dinara po kilogramu. U odnosu na prethodnu nedelju, cena je viša za 1,41%. Krajem nedelje došlo je do smirivanja tržišta i veće ponude u odnosu na tražnju.

Tržište kukuruza je mirnije u odnosu na prethodni period. Potpuno odsustvo izvozne tražnje za ovom žitaricom, dovelo je do pada cene od 1,16%. O tome govori podatak da je zaključen jedan berzanski ugovor po ceni od 25,50 dinara po kilogramu  što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. Do kraja nedelje ponuda se kretala u cenovnom rasponu od 25,30 dinara po kilogramu  do 26 dinara po kilogramu.

Kod sojinog zrna pad cene je bio najizraženiji. Protekle nedelje je ovaj trend bio veoma primetan. Ugovori su zaključeni u rasponu cena od 71 do 71,50 dinara po kilogramu sa jasno izraženom tendencijom negativnog trenda. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, cena je niža za 4,62%. Bez obzira na silazni trend, za razliku od prethodna dva meseca gde je bila prisutna potpuna pasivnost na tržištu, ove nedelja donosi promene u vidu izraženije tražnje za ovom uljaricom.

Uljana repica, na paritetu FCA Bačka, SRPS kvalitet uz obračun kvaliteta, prometovana je po ceni od 60,19 dinara po kilogramu.