Zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu. 

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu iznose 25 miliona dinara.

Visina dodeljenih sredstava po jednoj prijavi ne može bit veća od 1.000.000,00 dinara.

Građevinska vrednost nekretnine koja se kupuje ne može biti veća od 2.000.000,00 dinara,

Rok za prijavu na Konkurs je 15. septembar 2021. godine.

O uslovima učešća i obaveznoj dokumentaciji zainteresovani mogu da se informišu na web stranici Zavoda za ravnopravnost polova.

A.M.