Na sednici Skupštine Unije poslodavaca Vojvodine, koja je održana u Novom Sadu 30. juna, dr Gordana Radović, direktorka "Dnevnik-Poljoprivrednika" AD, Novi Sad, jednoglasno je izabrana za predsednicu Skupštine UPV-a za mandatni period 2021-2025. godine. 
Direktorka našeg preduzeća je jedan od osnivača Unije poslodavaca Vojvodine, a prethodnih godina učestvovala je u radu brojnih organa Unije poslodavaca Vojvodine i Unije poslodavaca Srbije. Član je Upravnog odbora i Skupštine UPV-a, a kao predstavnik Unije poslodavaca član je Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i zamenik člana Republičkog socijalno-ekonomskog saveta.