Na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije od 10. jula 2012, Republička direkcija za robne rezerve otkupiće 100.000 tona pšenice roda 2012. godine po ceni 23 din/kg sa PDV-om, franko silos ovlašćenog skladištara Direkcije.
Pšenica mora biti domaćeg porekla i u skladu s važećim pravilnicima o  kvalitetu i standardu (min. 76 kg/hl, vlage maks. 13% i primesa maks. 2%). Pšenica će se kupovati od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga (pravna forma: zadruga, šifre pretežne delatnosti: 0111). Minimalna količina od registrovanih gazdinstava iznosi pet tona a maksimalna 100 tona po nosiocu gazdinstva, odnosno maksimalno 150 tona po zadruzi. Otkup se vrši preko "Produktne berze" u Novom Sadu, a Direkcija će plaćanje kupljene pšenice izvršiti u roku od osam dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije.

Otkup počinje 12. 7. 2012. u 8 časova, a trajaće svakog radnog dana od 8 do 14.30 časova, sve dok se ne otkupi predviđena količina. U cilju ravnomerne teritorijalne zastupljenosti pri otkupu pšenice, svaki okrug će dobiti odgovarajuću količinsku kvotu koja će biti na raspolaganju za prodaju potencijalnim prodavcima.

Prvi kontakt za prodaju neophodno je ostvariti s "Produktnom berzom" u Novom Sadu na jedan od telefona "Produktne berze" u Novom Sadu (pozivni 021): 527-329, 443-493, 63-38-060, 445-416, 443-409, 445-407, 445-423, 523-132, 63-38-124, 443-473, 63-34-251, 443-120, 443-498, 445-406, 526-165, 526-875, 445-953, 63-39-061, 445-413, 522-272