Posle usvajanja Programa za podsticaj poljoprivrede u 2014. godini, Gradsko veće usvojilo je dva programa subvencija koji se odnose direktno na poljoprivredne proizvođače i koji će se finansirati iz agrarnog budžeta grada Kragujevca. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika za poljoprivredu dr Snežane Živanović Katić, reč je o subvencijama za osiguranje useva, životinja i plodova i za veštačko osemenjavanje.
"To su programi koji se realizuju godinama unazad i zahvaljujući kojima po nekoliko stotina domaćinstava ostvari pravo na neku od ovih subvencija. Za osiguranje useva, životinja i plodova u ovoj godini će se poljoprivrednicima bespovratno isplaćivati 30% polise osiguranja. Za ovu namenu u agrarnom budžetu predviđeno je dva miliona dinara, a uslov je da domaćinstvo ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji grada Kragujevca i da nema neizmirenih obaveza prema budžetu grada", rekla je dr Živanović Katić za kragujevački sajt "Ritam grada".
Pod istim ovim uslovima realizovaće se i program besplatnog veštačkog osemenjavanja životinja.
"Ove godine, sva domaćinstva koja poseduju umatičena grla sa HB brojem mogu da podnesu zahtev za subvenciju od 1.500 dinara za osemenjavanje po grlu. Planirano je da se za ove potrebe izdvoji milion i po dinara", kaže dr Snežana Živanović Katić.
Oba programa realizovaće se do 1. novembra ove godine, a svi zainteresovani poljoprivrednici obrasce mogu preuzeti u Odeljenju za poljoprivredu u Kragujevcu.