Na osnovu hidrološke situacije, trenutnih vodostaja na rekama i stanja zaštitnih objekata u toku današnjeg dana proglašena je vanredna odbrana od poplava na Vodnim jedinicama "Južna Morava- Vranje" i "Nišava-Niš".

Usled tendencije rasta nivoa vodostaja i zasićenosti tla redovna odbrana od poplava proglašena je na Vodnoj jedinici "Nišava- Niš, Dimitrovgrad" i na Vodnoj jedinici „Ibar- Kraljevo, Novi Pazar", sektor M.12objavile su JVP "Srbijavode"
Sve službe JVP"Srbijavode" i nadležnih vodoprivrednih preduzeća na čelu sa direktorom JVP "Srbijavode" Goranom Puzovićem, su na terenu, prate situaciju kako bi preduzeli sve pripremne radnje i mere u cilju sprečavanja plavljenja područja.
U Nišu, Pirotu, Dimitrovgradu i Vranju su održani Krizni štabovi, gde su utvrđene hitne sanacione i preventivne mere koje se preduzimaju u koordinaciji sa Sektorom za vanredne situacije i lokalnim samoupravama.
Poplavni talas iz Bugarske i sa Kosova i Metohije, preti da ugrozi naselja na jugoistoku Srbije. Službe JVP "Srbijavode" uvode dežurstva na lokalitetima koji su evidentirani kao kritični, kako bi u skladu sa hidrološkom situacijom angažovali dodatna sredstva i ljudstvo u cilju blagovremenog dejstva.
-Pošto se poplavni talas polako pomera prema Pirotu, mi sada idemo tamo da pratimo situaciju. Ne očekujemo velike probleme ni u Nišu, ni u Pirotu, jer su oba ova grada zaštićena na pravi način. U Vranju gde je zabeležen porast nivoa reke Morave su takođe naše ekipe koje prate situaciju kako bi utvrdili šta je to što moramo noćas i ujutru da uradimo kako bi nam građani bili bezbedni“- istakao je direktor JVP "Srbijavode" Goran Puzović.