U cilju rešavanja problema na Potpećkom jezeru i uklanjanja velike količine plivajućeg otpada, koji se, usled padavina krajem decembra 2020. godine nakupio kod brane "Potpeć" na Limu, danas počinju radovi čišćenja. Predviđene radove na čišćenju sprovodi JVP "Srbijavode" u saradnji sa JP "Elektroprivreda Srbije" koji će pružiti su potrebnu logističku podršku na akumulaciji.

Na terenu su prethodnih dana kao i danas predstavnici JVP "Srbijavode", na čelu sa generalnim direktorom Goranom Puzović.
-Danas se nalazimo na brani Potpećkog jezera, gde je u toku završna faza pripremnih radova, kako bi od sutra krenuli sa realizacijom istih. Pripremamo tri lokacije na kojima će se vršiti utovar prikupljenog otpada, koji se dalje transportuje na regionalnu deponiju "Duboko" u Užicu. Transport otpada će se vršiti u skladu sa svim propisima o bezbednosti saobraćaja, kao i u skladu sa zahtevima zaštite životne sredine o transportu otpada.Obzirom da smo u toku januara meseca, te da se očekuju obilnije padavine i niske temperature, očekujemo da ćemo kompletno čišćenje završiti u roku od 20 do 30 dana, izjavio je juče Goran Puzović. 

 

Od mehanizacije u procesu čišćenja i transporta su angažovana dva velika bagera sa adaptiranim kašikama za vađenje materijala kao što je pet ambalaža i sitni materijal, dva kamiona sa grajferima za vađenje drvene mase i krupnog otpada, četiri kamiona zapremine 100 m3, za transport materijala do deponije, dva specijalizovana šumarska kamiona za transport drvne mase do lokalne deponije, dva čamca remorkera koji treba da vrše proces priguravanja otpadne mase iz akumulacije, kao i jedan pomoćni čamac za čišćenje ”dzepova” i uvala koji zadržavaju nanos, navedeno je između ostalog u saopštenju JVP "Srbijavode".

-Potpećko jezero  jedan je od primera u nizu koji pokazuje neophodnost podizanja ekološke svesti građana, kako u Srbiji, tako i u regionu. Posledice našeg nemara su nemerljive i neophodno je da, napokon, zajedno počnemo da brinemo o ovom važnom aspektu koji direktno utiče kako na zdravlje svih nas, tako i na kvalitet života, istako je Puzović. 

Foto: JVP "Srbijavode"