Nemačko Savezno ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu bezbednost (BMU) objavilo je međunarodni poziv za male grantove za male i lokalne organizacije iz 142 partnerske zemlje, uključujući Albaniju, BiH, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Srbiju i Tursku, prenosi eKapija.
Drugi po redu međunarodni poziv za male donacije objavljen je u okviru Međunarodne klimatske inicijative (International Climate Initiative IKI) i deo je projekta Izgradnja kapaciteta i finansiranje za nacionalne i lokalne aktivnosti u vezi sa klimom i biodiverzitetom. Postupak selekcije i isplatu sredstava vodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), navodi Vladimir Spasić u tekstu za  Balkan Green Energy News.
Rok za prijavu je 9. februar 2021.
Poziv nudi donacije u rasponu 60.000-100.000 evra za projekte u sledećim oblastima:
 
- Ublažavanje emisija gasova sa efektom staklene bašte
- Prilagođavanje efektima klimatskih promena
- Očuvanje prirodnih apsorbera CO2/REDD plus program
- Očuvanje biodiverziteta
Finansiranje može da bude uvećano do 200.000 evra za projekte koji uključuju aktivnosti za ublažavanje i prilagođavanje. Trajanje projekata mora biti između šest i 24 meseca.
Grantove mogu dobiti samo neprofitne organizacije ili profitne organizacije koje nude neprofitni projekat.
Da bi ispunio uslove, projekat mora biti lociran u nekoj od zemalja sa liste DAC ODA koju objavljuje Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).
Organizatori očekuju veliki broj prijava, pa naglašavaju da samo ograničeni broj predloga projekata može biti izabran tokom svakog od predstojećih poziva za dodelu grantova, što je približno 20-35 godišnje, navodi se u oglasu (IKI Small Grants).
Fokus oglasa je pružanje podrške primeni Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC) u okviru sprovđenja Pariskog sporazuma, kao i Konvenciji o biološkoj raznolikosti (CBD) u rešavanju problema globalnog narušavanja biodiverziteta (Aichi ciljevi i ciljevi budućeg Globalnog okvira za biodiverzitet nakon 2020. godine).