Više od 100 gradova i opština u Srbiji, koji su do sada usvojili Deklaraciju protiv genetski modifikovanih organizama (GMO), formiraće savez gradova i opština koje su usvojile taj dokument, a koji će se priključiti evropskoj borbi protiv GMO.
Predsednik Društva agrarnih ekonomista Srbije Miladin Ševarlić izjavio je za Tanjug da se praktično više od 80 odsto stanovništva koje živi na teritoriji tih lokalnih samouprava izjasnilo protiv GMO.
- Na pragu smo osnivanja Saveza gradova i opština u Srbiji koje su usvojile deklaraciju, a zatim na red dolazi i priključenje tog saveza Evropskoj federaciji bez GMO kako bi se uključili u evropske tokove borbe protiv genetički modifikovanih organizama, rekao je Ševarlić i dodao da se osnivanje tog saveza očekuje za petnaestak dana.
Svaka opština, naveo je, imaće po jednog predstavnika koji će imenovati i svoje predstavnike u Evropskoj federaciji koju čini 5.000 lokalnih samouprava. (ekapija)