Na osnovu podataka Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u čijoj nadležnosti su PSSS Srbije, koje prate izvršenje setvenih radova, u Republici Srbiji je do 3. novembra, uračunavajući i 3.000 ha na teritoriji Kosovske Mitrovice, pšenicom zasejano ukupno 390.111 ha, ili  64,75 % od očekivanih površina. Takođe je zasejano i oko 13.000 ha raži, zatim 93.000 ha ječma, 12.200 ha ovsa, oko 20.420 ha tritikala i oko 21.300 ha uljane repice.
U poređenju sa prethodnom godinom (zasejano do 5.11.2019.) u tekućoj godini je zasejano 4,5 % veća površina. To pokazuje sa jedne strane veću zainteresovanost ratara za setvu, a sa druge strane povoljnije vremenske uslove ove jeseni za obradu i pripremu zemljišta.
Tokom oktobra  2020. godine u svim regionima je palo između 60 i 110 l/m² kiše, što je znatno iznad proseka. U istom periodu prethodne godine bilo je samo 11 – 35 l/m² padavina  sa veoma lošim rasporedom tokom meseca i to veoma slabog intenziteta. Temperature su takođe bile iznad prosečnih. Zbog povoljnijih vremenskih uslova, do danas zasejani usevi kontinuirano niču, tako da su u ranijoj setvi već dostigli fazu 3. lista. Nicanje se odvija za 7-10 dana posle setve. To dalje znači da će bokorenje uslediti veoma brzo, pa se mogu očekivati bujni usevi još tokom jeseni. Povoljniji uslovi za setvu i nicanje upozoravaju da treba biti veoma oprezan s povećanjem norme setve. Treba se pridržavati preporučenih količina semena od strane vlasnika – autora sorti. Istovremeno proizvođači moraju biti oprezni pri kontroli pojave lisnih vašiju, cikada i sitnih glodara, kako bi na vreme preduzeli mere zaštite i predupredili moguće štete.
Nastavak setve
Zvanično je optimalni rok setve pšenice istekao za severnije delove Srbije. Međutim za centralno područje, setva može da se nastavi i do 15.novembra, bez osetnijih gubitaka. Inače je i tradicija da se u južnijim delovima države seje nešto kasnije, pre svega zbog nepovoljnijeg izbora preduseva (kukuruz je dominantan).
Na tržištu se još može naći deklarisanog semena po cenama od 40 do 70 din/kg (sa PDV om), zavisno da li su sorte domaćeg ili stranog porekla. Interesovanje za setvu deklarisanog semena je veće nego prethodnih godina. Međutim, dorada i upotreba merkantilne pšenice za setvu je i dalje velika.
Ostaju preporuke za osnovno đubrenje sa NP i K hranivima (pre setve), na osnovu analiza zemljišta ili uz konsultacije sa savetodavcima PSSS.
Prof. dr Miroslav Malešević