U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima grad Kragujevac, kao osnivač privrednih društava "Centar za strna žita" doo Kragujevac i "Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj" doo Kragujevac pokreće Inicijativu za sprovođenje statusne promene pripajanja.

Zaključak o pokretanju te Incijative donelo je Gradsko veće na jučerašnjoj sednici. Razlozi za donošenje ovog zaključka sadržani su u potrebi sprovođenja mera i aktivnosti u cilju racionalizacije javne potrošnje i konsolidacije pravnih subjekata čiji je osnivač Grad, a radi povećanja efikasnosti u upravljanju i poslovanju, smanjenja troškova poslovanja, povećanja ekonomičnosti i unapređenja korporativnog upravljanja.

Budući da privredna društva obavljaju iste i slične delatnosti, pripajanjem bi se obezbedilo rentabilnije poslovanje društva Sticaoca – privrednog društva "Centar za strna žita" kao društva sa dugogodišnjom tradicijom naučnoistraživačkog rada u oblasti poljoprivrede u gradu Kragujevcu i šire. Takođe, ovim se postiže manje izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta Grada za poslovanje ovog društva,  navodi se na sajtu Grada Kragujevac.