Fond za razvoj poljoprivrede grada Leskovaca je raspisao konkurs za dodelu podsticajnih sredstava poljoprivrednicima u iznosu od 30 miliona dinara, a zahteve mogu podneti sva registrovana poljoprivredna gazdinstava.

Podsticijana sredstva u visini od 30 do 50 posto od ukupne cene koštanja namenja su za ulaganja u opremu i mehanizaciju koja se koristi u stočarstvu, vinagradarstvu, povrtarstvu, za obradu zemljišta, pčelarstvo, za podizanje zasada. Maksimalni iznos koji poljoprivrednik može dobiti je 70.000 dinara, dok se za podizanja zasada može dobiti100.000 dinara, a za investicije u poljoprivrednom domaćinstvu 140.000 dinara.

Pri konkurisanju poljoprivrednici treba da podnesu određenu dokumnetaciju. Između ostalog potrebno je da dostave kopiju važeće lične karte, kopiju potvrde o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, podatke o strukturi biljne proizvodnje, kopiju namenskog računa, otpremnicu, fiskalni isečak, kopija garantnog lista za kupovinu robe, ako ona podleže garanciji dok se orginal daje na uvid…Više detalja o Konkursu kao i o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na sajtu Grad Leskovac