Cena kukuruza od 15,50 do 16 dinara - POLJOPRIVREDNIK specijalizovani list  za seloSedmica za nama na Produktnoj berzi u Novom Sadu okarakterisana je kao turbulenta, a razlog za to jesu oscilacije cena na tržištu kukuruza. Cene ove žitarice su značajno oscilirale, a najveće interesovanje je bilo za terminsku kupoprodaju. Na Berzi je ostvaren ukupan promet robe 3.245 tona finansijske vrednosti 61.614.500 dinara.

Kukuruz je takođe zabeležio apsolutni primat u trgovanju sa ukupnom prometovanom količinom od 2.625 tona. Ugovori za kukuruz novog roda za SPOT trgovanje su realizovani od 15,10 do 15,50 din/kg što predstavlja pad cene za 8,46 odsto u odnosu na nedelju ranije. Na paritetu CPT luka, za promptnu isporuku realizovan je jedan ugovor u količini od 1.000 tona po ceni od 15,87 din/kg.

Terminski ugovori na paritetu FCA sa isporukom robe tokom oktobra su realizovani po ceni od 15,00 din/kg dok je ugovor CPT luka sa isporukom od 01.10. do 15.11.2020. godine zaključen po ceni od 15,99 din/kg.

Pšenica je imala minimalna odstupanja po pitanju cena u odnosu na prethodni upoređujući podatak. Berzanski ugovori na paritetu FCA su se kretali u cenovnom rasponu od 17,80 do 18,00 din/kg, dok je ugovor na paritetu CPT Severna Bačka zaključen po ceni od 18,30 din/kg.

Žetva soje je počela, a prema informacijama sa terena očekuju se manji prinosi od očekivanih. Na tržištu je veća tražnja u odnosu na ponudu, što je dovelo do zaključivanja samo jednog ugovora po ceni od 40,00 din/kg.

Trgovina suncokretom je realizovana po jedinstvenoj ceni od 36,50 din/kg što predstavlja rast cene ove uljarice za 2,82 odsto. Svi pokušaji da se sledeći ugovori zaključe na višem cenovnom nivou su ostali bez odgovora ponude.