Veterinarska klinika koja se nalazi u okviru Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu postala je danas bogatija za jedan izuzetno vredan aparat. Reč je o aparatu za inhalacionu anesteziju sa integrisanim anesteziološkim ventilatorom, odnosno respiratorom. Aparat je donacija firme Superlab i RWD Poljoprivrednom fakultetu, a njena vrednost je milion dinara.

Ovaj anesteziološki komplet će, kako je saopšteno na Poljoprivrednom fakultetu, omogućiti kvalitetnije i bezbednije izvođenje anestezije. Naime, anesteziološki inteligentni ventilator u potpunosti prati respiratorni status pacijenta i prilagođava svoj rad respiratornim potrebama pacijenta. Pored dva osnovna moda (regulacija pritiskom i volumenom) aparat ima  i apnea mod kada sam prepoznaje prestanak disanja. Takođe, može da prepozna i početak spontanog udisaja, dovršava započeti, ali nedovoljno dubok udisaj, pri čemu ne interferira sa respiratornim naporima pacijenta. Jednostavan je za upotrebu pa je za pokretanje dovoljno samo uneti telesnu masu pacijenta, a aparat će sam odrediti najoptimalnije parametre respiracije.

Značaj ove donacije je višestruk jer će omogućiti, ne samo bolje lečenje žiivotinja, već će i pružiti mogućnost studentima da steknu kvalitetniju praktičnu obuku.

- Puštanje u rad inhalacionog anesteziološkog aparata sa respiratorom kao savremenog oblika opreme u okviru veterinasrke klinike za nas je veoma važan događaj. Pre svega zbog činjenice da time nastavljamo osavremenjavanje naše veterinarske laboratorije koja ima najsavremeniju opremu na teritoriji AP vojvodine. Sa druge strane studenti će dobiti priliku da se upoznaju sa novom vrstom opreme koja će im pomoći da steknu nova praktična saznanja.  Korist će imati i oni koji koriste usluge naše veterinarske klinike, rekao je dekan Poljoprivrednog fakulteta prof.dr Nedeljko Tica.

Predstavnik beogradske kompanije Superlab koja je donirala ovaj aparat, Perica Marković,  istakao je da je kompanija iz koje dolazi društveno odgovorna i da pruža podršku razvoju nauke i visokog obrazovanja u Srbiji.

- Sa našim partnerima iz Kine i kompanijom RWB  koja je proizvođač ovog aparata želeli smo da pružimo podršku radu  veterinarske anestezije u Srbiji, kao  i da kroz programe konrtinuirane edukacije  podržimo razvoj veterinarsko-anesteziološke prakse.  Drago mi je i što će studenti, budući veterinari, raditi na ovom savrremenom aparatu,  istakao je Marković.

Karakteristike i koristnost novog aparata objasnio je prof. dr Bojan Toholj, sa Departmana za veterinarsku medicinu.

-   Reč je o takozvanom anesteziološkom ventilatoru koji je po svojim karakteristikama u rangu  respirtora koji se koriste u jedinicama intenzivne nege.  Njegova primena će nam značajno olakšati rad i moći ćemo opuštenije da radimo hirurške intervencije koje se inače ovede sprovode u inhalacionoj anesteziji. Ovaj anesteziološki ventilator značajno unapređuje kvalitet rada i bezbednost same anestezije jer ima zaista  mnogo parametara respiracije koje prati. Poseduje i i  mnogo anesteziolo{kih alarma koje uključuje kod nekog respiratornog ekscesa.  Upotrebom ovog aparata će se višestruko povećati bezbednost  i kvalitet rada, zaključio je Toholj.

Tekst i foto: A.Milić