Istražimo Dunav – poruka je slogana ovogodišnjeg Dana Dunava, međunarodne manifestacije koja se obeležava 29. juna slaveći tako ovu reku i sve njene pritoke. Kako su zbog situacije sa pandemijom Covid19 svi događaji kojima se obeležava ovaj dan otkazani, edukacija o značaju Dunava je premeštena na internet.

Tim povodom Republička direkcija za vode, JVP "Vode Vojvodine" i "Srbijavode", uz pomoć partnera na projektu "Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama" i EU info centra, organizovali su vebinar na temu "Upravljanje vodama".

Teme o kojima se diskutovalo na vebinaru su značaj Okvirne direktive o vodama, šta je do sada postignuto i šta je u planu kada je reč o vodnim resursima, sa kakvim izazovima se svi susrećemo u pokušaju da zaštitimo vodotoke, čija je vrednost neprocenjiva.

Regata Vode Vojvodine

JVP "Vode Vojvodine" će, kao i svake godine, Dan Dunava obeležiti i regatom "Vode Vojvodine", ali ovaj put u periodu od 14. do 23. avgusta. Ovo je 12. put da na ovaj način slavimo Dunav i sve njegove pritoke, promovišemo plovne potencijale Vojvodine, plovidbu i nautički turizam.  Nautičari stiču iskustvo u plovidbi, a gradovi i sela na rekama i kanalima dobijaju podstrek za razvoj turizma.

Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava

Podsećamo da se Međunarodni Dan Dunava obeležava u 14 evropskih podunavskih zemalja, potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava (International Commission for Danube Protection – ICPDR).

Konvenciju su, 1994. godine u Sofiji, potpisale zemlje dunavskog sliva i Evropska unija, i ona je osnov za saradnju država radi zaštite Dunava, na čijem slivu živi više od 80 miliona ljudi.

Dan Dunava ukazuje na potrebu da zemlje i organizacije Dunavskog basena ujedine svoje snage i rade zajednički. Obeležavajući ovaj dan, pomažemo da se obezbedi zaštita reke Dunav i njenih pritoka, kako bi ih i buduće generacije koristile i u njima uživale, objavilo je JVP "Vode Vojvodine".