Upravni odbor Zadružnog saveza Vojvodine je nakon razmatranja kalkulacije cene koštanja pšenice roda 2020. godine i tržišnih uslova za otkup pšenice doneo je sledeće zaključke:
- Prema kalkulaciji Zadrużnog saveza Vojvodine cena koštanja proizvodnje pšenice roda 2020. godine iznosi 21,06 din/kg za očeI‹ivani prosečni prinos od 4.500 kg/ha. Sa uračunatom akumulacijom od 10% za proizvođača, cena bi iznosila 23,17 din/kg za prosećan prinos od 4.500 kg/ha. Otkupna cena na trżistu još nije formirana, ali prema prvim ponudama predvidanja su da će tržišna cena biti značajno ispod cene koštanja proizvodnje u vreme žetve, što znači da bi u slučaju prodaje pšenice odmah nakon žetve proizvodači ostvarivali gubitak, a poznata je činjenica da nisu svi proizvodaći u mogućnosti da skladište svojii pšenicu do ostvativanja boljih tržišnih uslova za prodaju.
- Upravni odbor Zadružnog saveza Vojvodine predlaže da se preko Republičke direkcije za robne rezerve hitno interveniše na tržištu kroz otkup 250.000 — 300.000 tona merkantilne pšenice roda 2020. godine, po cent od 21,06 din/kg, što predstavlja iznos kojim se pokrivaju troškovi proizvodnje prosečnog proizvodača pšenice. Navedenom merom uticalo bi se na trżište u smislu formiranja kupoprodajne cene koja bi u većoj meri pokrivala troškove proizvodnje, sa jedne strane, dok bi sa druge strane država obezbedila  zalihe  pšenice  za  domaće tržište.
- Upravni odbor Zadružnog saveza Vojvodine ponovo ukazuje na loš konkurentski položaj zemljoradničkih zadruga i proizvodača na tržištu, koji je jednim delom uslovljen i nelojalnom koinkurencijom iz “sive zone” tržišta, pri čemu se ukazuje i na to da se predloženom merom otkupa dela merkantilne pšenice roda 2020. godine od strane Republičke direkcije za robne rezerve podstiče poslovanje u legalnom prometu.