Ministarstvo poljopirvede, šumarstva i vodoprivrede usvojilo je Pravilnik o izmeni Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu. Novonastali izmenjen Pravilnik objavljen je u Službenom glasniku od 12. juna, a stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja.

Izmena se odnosi na to da se prolongira primena Pravilnika o voćnim sokovima  i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu. Primena koja je trebala da počne 1. jula 2020. odlaže se za 1. januar 2021. godine.

Pravilnikom o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta voćnog soka kao i voćnog nektara. Tako ako se proizvod dobija od jedne vrste voća, na primer jabuke u nazivu se može koristi sok od jabuke. Ovim pravilnikom se propisuje i šta sve treba da stoji na deklaraciji proizvoda u zavisnosti od načina proizvodnjw to jest da li je mešavina vočnog i koncentrisanog soka ili je proizveden od više vrsta koncetrisanog voćnog soka, da li se soku dodaje pulpa i u kojoj količini  kao i minimalan sadržaj voćnog soka…