Tradicionalni Dan polja strnih žita, krmnog bilja i uljane repice održan je danas na Rimskim Šančevima iako je zbog aktuelne situacije s COVIDOM 19 postojala dilemi da li da se skup organizuje. Ipak preovladala je potreba da se proizvođačima, distributerima semena i predstavnicima poljoprivrednih stručnih službi, koje i same postavljaju oglede s novosadskim sortama, prikaže vrednost i stabilnost NS  sortimenta i u godini koja nije povoljna za sve biljne vrste. Prof. dr Radivoj Jevtić, rukovodilac Odeljenja za strna žita, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, istakao je da je ogledno polje dobar primer kako sa istim rasporedom padavina uz primenu dobre agrotehnike i savremenih rešenja u obradi i setvi mogu da se dobiju zadovoljavajući rezultati.
Analizirajući proizvodnu  godinu, koja nije bila  povoljna za pšenice, iako su tokom setve  vladali povoljni uslovi, rekao je da će u ovoj godini  prinos verovatno biti niži. Pogotovo što je u periodu formiranja generativnih organa došlo do stvaranja manjeg broja klasića, a time i manjeg broja zrna, koji ne može biti nadoknađen, što će svakako uticati na prinos. Zavisno od regiona i količine padavina u kritičnim periodima za pšenicu i prinos će varirati. 
U ogledu je prikazano oko 40 sorti strnih žita – pšenice, ječma, ovsa, raži i tritikalea. Bila je to prilika da se vide sorte koje su najrasprostranjenije u proizvodnji, ali i one nove koje dolaze i od kojih se očekuje da se rašire u proizvodnji na osnovu testiranja u makro i mikro ogledima. Naravno poljoprivrednici su ti koji odlučuju nakon razgledanja ogleda koju sortu će gajiti na svojoj njivi. 
Učesnicima Dana polja prikazan je i ogled s krmnim biljem i uljanom repicom.
T. Gnip