Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava radi smanjenja negativnih posledica prouzrokovanih pandemijom COVID-19. Ova sredstva subvencioniše Pokrajinski sekretarijat za finansije  u iznosu od 1.000.000.000 dinara.
- Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici i pravna lica koja su razvrstana kao mikro ili malo pravno lice i koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Minimalni iznos kredita može biti 1.000.000 dinara, a najviši iznos za preduzetnike i mikro pravna lica do 5.000.000 dinara, a za mala pravna lica do 10.000.000 dinara, rekao je Goran Savić, direktor Razvojnog fonda Vojvodine.
Godišnja kamatna stopa, kako je naglasio Savić, iznosi 3%, od čega je 1% na teret korisnika kredita, a 2% refundira Pokrajinski sekretarijat za finansije. Kredit se odobrava na period do 36 meseci, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 12 meseci. 
Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.
S. V.