Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje žena na teritoriji Novog Sada u 2020. godini. Subvencije se dodeljuju ženama sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu radi osnivanja nekog oblika preduzetništva ili privrednog društva.

Subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih žena dodeljuju se u jednokratnom iznosu od 200.000 do 400.000 dinara u zavisnosti od novoregistrovane delatnosti i visine opravdanih troškova ulaganja iskazanih u biznis planu.

Obrazac zahteva sa biznis planom za subvenciju i samozapošljavanje i obrazac izjave mgu se preuzeti na sajtu Grada Novog Sada www.novisad. rs i sajtu Gradske uprave za privredu www.privredans.com

Javni poziv otvoren je do 5. juna 2020. godine.

A.M.