Australijski institut za istraživanje vina (AWRI), u partnerstvu sa Univerzitetom Južne Australije, izumeo je metod za bistrenje belih vina pomoću nanotehnologije. U pitanju je nastavak velikog istraživanja u okviru koga se već došlo do inovativnog načina za popravljanje ukusa vina.

Najnovije istraživanje, kako je objavio magazin posvećen vinima Vino&Fino,  pokazalo je da nova tehnologija pokazuje potencijal da postane superiorna zamena za bentonit koji se koristi za taloženje proteina u vinu. Glavni istraživač, dr Agnješka Merčinska-Vasiljev, rekla je da nova tehnologija može da uštedi vinskoj industriji velike količine novca.

- Zamućenost vina je veliki problem za industriju. Ne samo zbog toga što je potrošači smatraju za ozbiljan defekt, već i za to što konvencionalan tretman bentonitom dovodi do značajnog gubitka vina koji se potom odražava i na profit - rekla je.

Dodala je da u Australiji, tretman bentonitom dovodi do gubitka oko 100 mil USD godišnje. Vinari tradicionalno koriste bentonit u tretmanu zamućenosti, ali, pošto je posredi vrsta gline, ova supstanca bubri u vinu i izaziva gubitak vina od oko 3%. Pomoću nove tehnologije, vinari mogu da uklone zamućenost na efikasan i bezopasan način, bez gubitka vina, i da to ponove više puta uz korišćenje istih nanočestica.

Nova tehnologija koristi magnetne nanočestice prekrivene slojem polimera. Ove čestice privlače proteine pomoću magneta, u potpunosti čisteći vino od zamućenja.

- Glavna osobina ove nanotehnologije je mogućnost da se ponovo upotrebljava, bez ikakvih štetnih posledica po boju, aromu i teksturu vina - rekla je Merčinska-Vasilev.

Ona je, ipak, rekla da sledi dug put od otkrića do komercijalne primene u vinarijama, ali da veruje da na tom putu neće biti prepreka, budući da je u pitanju čista i, na duži rok, jeftina tehnologija koja će znatno unaprediti vinsku industriju.