Imajući u vidu navedene zakonske propise, agrorokove, kao i činjenicu da značajna površina poljoprivredog zemljišta nije data u zakup i korišćenje za agroekonomsku 2019/2020. godinu, neophodno je da se što veća površina zemljišta stavi u funkciju poljoprivredne proizvodnje i održe javna nadmetanja po odlukama o raspisivanju javnog oglasa, navodi se u obaveštenju Uprave za poljoprivredno zemljište upućenom opštinama i gradovima. U ovo obaveštenju je dato uputstvo za sprovođenje javnih nadmetanja za davanje u zakup državnog poljopirvrednog zemljišta.

U obaveštenju su data uputstva u skladu sa uvedenim vanrednim stanjem i merama Vlade Republike Srbije u borbi protiv korona virusa koje se, između ostalog, odnose i na ograničavanje javnog okupljanja na otvorenom i u zatvorenom prostoru. S tim u vezi, okupljanja su u oba slučaja ograničena tako da distanca između lica mora biti najmanje dva metra, kao i da na površini od četiri kvadratna metra ne može biti više od jednog lica, a ograničen je i broj lica koja mogu da borave u istoj prostoriji. S obzirom na aktuelnu situaciju Uprava za poljoprivredno zemljište je u uputstvu naznačila opštinama i graadovima da ako su u mogućnosti organizuju javna nadmetanja u većim prostorijama ili na otvorenom. Poseno je naglašeno da opštine odnosno gradovi prate objave i primene sve druge mere koje eventualno Vlada Republike Srbije bude donela do održavanja javnog nadmetanja u njihovoj jedinici lokalne samouprave.