Republički zavod za statistiku je objavio cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u januaru 2020. godine U odnosu na isti mesec 2019. godine, one su smanjene za 0,6%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Žita (-6,6%) i Povrće (-41,5%).
 
Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u januaru 2020. godine, u odnosu na decembar 2019. godine, u proseku su povećane za 1,2%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Žita (2,7%) i Industrijsko bilje (1,9%).
 
Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-decembar 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, u proseku su povećane za 2,7%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-decembar 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Voće (22,8%), Povrće (28,0%) i Žita (2,6%).