Svake godine 22. marta obeležava se Svetski dan voda, a zvanični slogan ove godine je „Voda i klimatske promene i njihova neraskidiva povezanost“. Ovom kampanjom Ujedinjene nacije žele da podsete da je voda naš najvažniji resurs i da podignu globalnu svest o važnosti zaštite voda, ukazujući na načine na koje upotrebom i korišćenjem  vode možemo pomoći u smanjenju poplava, suša, nestašica i zagađenja vode u borbi protiv klimatskih promena.
Voda je naš najdragoceniji resurs-ljudima, biljnom i životinjskom svetu voda je potrebna kako bi preživeli. Na vodu su oslonjene i sve ljudske delatnosti i sektori, a poseban vodni otisak ostavljaju poljoprivreda, industrije, energetika. Ekstremni vremenski događaji čine vodu oskudnijom, nepredvidljivijom i zagađenijom.
S obzirom na situaciju u kojoj se svet iznenada našao usred mera opreza zbog koronavirusa  COVID-19, od nedavno smo okruženi porukama o potrebi i važnosti pranja ruku kako bi se zaštitili od novog opasnog korona virusa. Virus se proširio čitavom Planetom, i do onih koji u svojim domovima nemaju pijaću vodu niti uslove da operu ruke tekućom vodom. Zapitajmo se kako je njima i šta svako od nas može da učini odgovorno koristeći vodu i vodne resurse, osiguravajući da najsiromašniji ljudi ne ostanu bez nje i da svima bude bolje.
Svedoci smo kako se naš život u samo jednom danu može iz korena promeniti. Sve što se dešava  ima u pozadini i klimatske promene, koje dovode do nestabilnosti i promena u prirodnoj ravnoteži. To su izazovi za ceo svet na koje, uprkos razvoju i savremenim tehnologijama, nismo u stanju sada i odmah da odgovori.
Verujemo da hoće.
Srbija je u regionu najmanje bogata površinskim, autohtonim vodama. Nužno je da se ovi resursi koriste, ali da se ne iskorišćavaju. Prerada otpadnih voda je najvažnija tačka od koje smo  krenuli u zaštiti životne sredine. Ako vode nisu čiste, ako su zagađene, onda je zagađeno i zemljište, onda je zagađena i hrana, zagađene reke i potoci.
Otpočeli smo sa realizacijom strateških planova Srbije u oblasti prerade otpada i otpadnih voda izgradnjom postrojenja za njihovu preradu i pripremili  projekno-tehničku dokumentaciju za gradnju novih. Pripremljenim projekatima maksimalno će se pomoći realizaciji  investicionog plana „Srbija 2025“ koji predviđa i ulaganja  u sisteme za preradu otpadnih voda.
Potvrda strateške opredeljenosti i posvećenosti Ministarstva zaštite životne sredine i naše Vlade rešavanju ekoloških problema i borbe sa klimatskim promenama je usvojena i u Brisel poslata Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 i nedavno završen Nacrt  zakona o klimatskim promenama.
Briga za zdravu životnu sredinu, za čistu vodu, vazduh i zemljište je briga za čoveka, za zdravlje svih nas i budućih generacija, navodi se u saopštenju Ministarstva za zaštitu životne sredine.