Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini, za čije su sprovođenje obezbeđena sredstva u ukupnom iznosu od 36.701.800.000 dinara.
Podsticaji su koncipirani tako da na optimalan način podržavaju nedovoljno razvijene oblasti poljoporivredne proizvodnje, kao i područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, i to unapređenjem konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava.
Zbog uticaja na ostale sektore, poljoprivreda je od izuzetnog značaja za razvoj privrede, s obzirom na to da direktno ili indirektno zapošljava približno petinu zaposlenog stanovništva u Srbiji.
Uredbom je propisano da će se sredstva raspoređivati za programske aktivnosti ili projekte - direktna plaćanja, mere ruralnog razvoja, kreditnu podršku u poljoprivredi i posebne i IPARD podsticaje.
Direktna plaćanja, koja će biti raspodeljena u odgovarajućim ukupnim iznosima, odnosiće se na premije, podsticaje za proizvodnju i regrese.
Merama ruralnog razvoja predviđena je podrška programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti, očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa, diverzifikaciju dohotka i poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima, kao i pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja.
Podsticajem kroz kreditnu podršku omogućiće se poljoprivrednim proizvođačima da dođu do finansijskih sredstava iz bankarskih izvora pod povoljnijim uslovima od tržišnih, objavljeno je na sajtu Vlade Republike Srbije.