Različita mineralna đubriva  se često mešaju kako bi se smanjili broj aplikacija i operativni troškovi. Ovo su obično aplikacije koje se zasnivaju na primeni azotnih đubriva.  Ako sastojci koji se mešaju imaju različite fizičke karakteristike, moraju se odvojiti za vreme rasipanja i distribuirati na različitim radnim širinama. Plasiranje mešanog đubriva na precizan način postaje sve teži zadatak i nameće povećanje radne širine. Pronalaženje pravog podešavanja za svaki sastojak je obično nemoguće. Zahvaljujući EasyMax, kompanija Amazone sada nudi alat uz čiju primenu se može doći do mogućeg kompromisa za različite mešavine.  

Jednostavno, korisnik u  selekcionom meniju na App selektuje komponente koje će primeniti.  Nakon ovoga, odabrana đubriva se kombinuju i postaju smeša. App tada pokazuje koliko je dobra ili loša kombinacija đubriva i da li je moguće uraditi odgovarajuća podešavanja za njihovu primenu. Ako to nije slučaj, korisnik može da zameni pojedine komponente mešavine s drugim. Ukoliko se nađe odgovarajuća mešavina, App sugeriše na odgovarajuća podešavanja za rasipač. Kompanija Amazone je na nedavno završenom sajmu Agritecnica 2019 u Hanoveru nagrađena srebrnom medaljom za ovu inovaciju.

M. A