Protekle nedelje na Produktnoj berzi u Novom Sadu zabeležen je pad prometa, kako količinski, tako i vrednosno. Naime, količinski promet je iznosio 2.750 tona  finansijske vrednosti 58.123.500 što je pad za nepunih 40% u odnosu na trgovanje prethodne sedmice. Cenovno posmatrano može se govoriti o rastu cena sve tri noseće robe sa listinga berze.

Pšenica je zadržala najveći promet od 2.000 tona. Cena se kretala od 19,20 do 19,35 dinara po kilogramu, a ponderisana cena iznosi 19,28 dinara po kilogramu, što je rast 1,43% u odnosu na prethodnu nedelju. Generalno gledajući može se govoriti o povećanom interesu za pšenicom, pogotovu boljeg kvaliteta, navodi se u nedeljnom izveštaju Produktne berze u Novom Sadu.

Slična situacija je i na tržištu kukuruza. Prometovano je 300 tona po ceni od 14,30 dinara po kilogramu  sa promptnom isporukom, a kukuruz koji nosi sa sobom klauzulu gratis lager do kraja januara je prometovan po ceni od 14,70 dinara po kilogramu. Za razliku od tržišta pšenice gde su nosioci tražnje mlinari, kod kukuruza cenu opredeljuje izvozna tražnja. Na samom kraju nedelje tražnja za kukuruzom se uglavnom odnosila na isporuke u toku janura meseca.

Posle dužeg vremena aktiviralo se i tržište soje. Sojom se trgovalo po ceni 37,00 dinar apo kilogramu uz primenu obračuna, kao i 37,70 dinara po kilogramu bez primene obračuna kvaliteta.

Generalno gledajući može se očekivati dalji rast cena kod svih kultura, pogotovu gde potencijalni prodavci budu dozvolili odloženu isporuku (januar-mart).

M.A