Opština Blace, na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, raspisala je Konkurs za raspodelu sredstava iz budžeta namenjenih za finansiranje razvoja unapređenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2019.

Rok za podnošenje prijava je do 29.novembra, odnosno do utroška sredstava po merama i investicijama u skladu sa Programom.

Finansijska sredstva iz budžeta opštine namenjena za razvoj i unapređenje  poljoprivrednepolitike i politike ruralnog razvojau opštini Blace upotrebiće sepoosnovu meredirektnih plaćanja - regresiranje repromaterijala (veštačko osemenjavanje), kroz meru kreditne podrške (subvencionisanje kamate namenskih poljoprivrednih kredita).Konkursom je obuhvaćeno i subvencionisanje kamate kratkoročnih i srednjeročnih namenskih poljoprivrednih kredita zanabavke osnovnih imputa u primarnoj proizvodnji do nabavke traktora i kompletne mehanizacije u svim vidovima proizvodnje, kao i opreme u okviru prerade primarnih poljoprivrednih proizvoda.