Treći naučni skup „Teorija i praksa agrara u istorijskoj perspektivi“ biće održan 14. i 15. novembra, u organizaciji Centra za agrarnu istoriju, na Departmanu za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Na naučnom skupu će biti predstavljeno 20 referata čiji je tematika vezana za različite aspekte istorijskog razvoja poljoprivrede, ali i delatnosti koje su sa njom povezane. Takođe, na skupu će biti predstavljene i tri monografije čiji su autori istaknuti naučni radnici u ovoj oblasti.

G. R.