Na Zlatiboru će se od 25. do 28. novembra održati “Drugo savetovanje mladih poljoprivrednika i agronoma Srbije”. Savetovanje se organizuje uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Mladim poljoprivrednicima će biti omogućeno da učestvuju na predavanjima i radionicama koje je osmislila Mreža mladih poljoprivrednika Srbije, kao i da uz saradnju sa stručnim licima prođu kroz suštinu problema sa kojima se suočavaju mladi preduzetnici u ovoj oblasti.

Poseban akcenat biće na finasiranju agrara iz domaćih i Evropskih fondova. Svi koji žele da budu deo ovog skupa, odnosno da kroz nova poznastva sa stručnim licima i mladim poljoprivrednicima dođu do novih znanja važnih za unapređenjue proizvodnje, mogu da se prijave popunjavanjem prijave na linku: https://forms.gle/EBom8hwVTgoRntfK7

A.M.