U izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2018. godinu, Evropska komisija konstatuje da Srbija “nije ostvarila nikakav napredak” u oblasti dobrobiti životinja. Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, koja je nadležna za dobrobit životinja, “ima i dalje nedovoljan broj zaposlenih, njeni administrativni kapaciteti su dodatno pogoršani i prete da dostignu kritične nivoe”. Pored toga konstatuje se da je neophodno primenjivati zakon, a naročito kada je u pitanju dobrobit životinja pri klanju.
 
Zakon o dobrobiti životinja propisuje da se životinje pre klanja moraju omamiti na način kojim se prouzrokuje trenutni gubitak svesti životinje, kao i da se obrada zaklanih životinja ne može nastaviti ako iskrvarenje životinje nije u potpunosti završeno.
 
Stanje u klanicama zabrinjavajuće
- Preko 70% životinja se kolje odmah po prispeću u klanicu 
- Omamljivanje goveda se u preko 50% slučajeva sprovodi upotrebom čekića
- Omamljivanje strujom kod svinja sprovodi se nestručno i usled brzine dolazi do toga da mnoge životinje odu na klanje bez omamljivanja 
- Radnici su skoro uvek veoma nasilni prema životinjama tokom istovara i utovara u kamion, uz korišenje metalnih šipki i štapova za udaranje, lomljenje repova kod bikova, vuča svinja za uši i slično
- Veterinarski inspektori u preko 60% slučajeva nisu prisutni na liniji klanja
 
Neke od preporuka ORCA
Obezbediti lice koje je odgovorno za dobrobit životinja na klanici
Vršiti rotaciju radnika na liniji klanja kako bi se izbeglo rutinsko obavljanje posla koje dovodi do patnje životinja (naročito kada je u pitanju omamljivanje životinja)
Podizanje fizičkih barijera između životinje koje čekaju da budu zaklane i onih koje su već zaklane
 
Sredinom juna u Briselu je održan peti sastanak Platforme za dobrobit životinja pri Evropskoj komisiji na kojem su razmatrani načini efikasnije primene propisa u oblasti dobrobiti životinja u Evropskoj uniji. ORCA, članica je Platforme od 2017. godine kao jedini predstavnik sa prostora zapadnog Balkana.