Tematska celina drugog dana Međunarodnog simpozujuma o stočarstvu, koji se od 3. do 8. juna održava u Herceg Novom bila je posvećena ishrani domaćih životinja, lovstvu i održivoj stočarskoj proizvodnji. Posebnu pažnju učesnika ovog velikog i značajnog skupa privuklo je plenarno izlaganje prof. dr Karolja Dubleca s Georgikon fakulteta, Univerziteta „Panonia“ iz Mađarske, koji je predstavio rezultate istraživanja o mogućnosti smanjena udela sirovih proteina u obrocima za živinu i svinje, a da se pri tome ne smanje proizvodni pokazatelji, proizvodnja učini ekonomičnijom, i ono što je posebno važno, da se smanji emisija amonijaka u atmosferu. Mađarska kao članica EU obavezna je da do 2030. smanji redukciju amonijaka u spoljašnju sredinu za 10 odsto, a do 2050. i mnogo više. Ukoliko ne uspe da ispuni svoje obaveze, možda će morati da smanji broj grla. Da se to ne bi dogodilo, u ovoj zemlji počeli su ozbiljno da razmatraju mogućnosti kako da smanje emisiju amonijaka. Jedna od mogućnosti, kako su pokazali rezultati ispitivanja mađarskih naučnika, jeste smanjenje udela proteina u obrocima za životinje, u ovom slučaju živine i svinja, uz upotrebu sintetičkih aminokiselina u kristalnom obliku. Profesor Dublec kaže da samo jedan odsto smanjenja proteina u obroku znači i manju emisiju amonijaka u spoljašnju sredinu.

Naravno, ovo su rezultati koji su dobijeni u eksperimentalnim uslovima, ali oni mogu da se primene i na farmama s tim da se za svaku pojedinačnu farmu mora sačiniti poseban program ishrane, koji uvažava način držanja, ambijentalne uslove na farmi, zdravstveni status životinja...

Osim smanjenja emisije amonijaka korišćenje sintetičkih aminokiselina u ishrani omogućuje i ekonomičniju proizvodnju, jer je njihova cena pristupačna. Ovaj koncept ishrane, kako je rekao dr Dublec podrazumeva i upotrebu aditiva, poput fitaze i drugih enzima, koji podstiču bolje korišćenje azota iz sirovih proteina i poboljšavaju svarljivost.

U okviru sesije o ishrani učesnici iz Slovenije prikazali su rezultate više istraživanja o mogućnostima korišćenja sporednih prozvoda dobijenih preradom masline u ishrani životinja. Veoma je zanimljiva bila i prezentacija o antioksidativnom kapacitetu zrna soje različite obojenosti. Prikazan je i jedan rad iz oblasti lovstva, koji se odnosio na rezidue pesticida u mesu zeca na području Banata.

J. C.