Međunarodni simpozijum o stočarstvu - ISAS 2019 (The International Symposium On Animal Science), koji organizuju Departman za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Institut za zootehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ove godine biće održan od 3. do 8. juna u Herceg Novom.
Na ovom eminentnom skupu naučnici i stručnjaci iz regiona i drugih zemalja predstaviće rezultate svojih istraživanja u cilju boljeg prenošenja naučnih dostignuća svim zainteresovanima: naučnicima, savetodavcima, proizvođačima, studentima i široj javnosti. Prijavljeno je oko 80 radova iz svih oblasti stočarske proizvodnje, od genetike, oplemenjivanja i reprodukcije, preko ishrane i proizvodnje hrane za životinje, zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja, biosigurnosti na farmama do lovstva, ribartva i pčelarstva, organske, alternativne i održive stočarske proizvodnje, kao i organizacije i ekonomike stočarske proizvodnje.  
Očekuje se preko 200 učesnika iz nauke i prakse koji će na jednom mestu razmeniti iskustva i sučeliti mišljenja. Cilj ovog naučnog skupa je  da se uspostavi bolja saradnja između istraživača s univerziteta i istraživačkih institucija i specijalista iz industrije, trgovine i drugih srodnih oblasti, kao i proizvođača iz Srbije, regiona i EU i da svako u svom domenu doprinese unapređenju stočarske proizvodnje.
U isto vreme, nastavljajući tradiciju okupljanja stručnjaka iz oblasti stočarske proizvodnje i u 2019. godini, Departman za stočarstvo, kao Glavna odgajivačka organizacija u stočarstvu AP Vojvodine, organizuje Seminar odgajivačkih organizacija Vojvodine u svrhu razmene znanja i iskustava u oblasti stočarstva. Očekuje se da će se kroz razmenu iskustava, kao i transferom znanja do krajnih korisnika uticati pre svega na širu primenu i implementaciju novih saznanja. Krajnji cilj kombinovanja stručnog seminara i naučnog simpozijuma jeste približavanje nauke praksi, ali i osluškivanje problema sa terena i traganje za novim i boljim rešenjima.

J. C.