Stručni skup pod nazivom ''Pravo na zdravu životnu sredinu'', čiji će fokus biti na organskoj poljoprivredi kao načinu za obezbeđivanje održivog razvoja bez zagađenja životne sredine, biće održan u petak, 14. decembra u Novom Sadu, u sali JVP "Vode Vojvodine" s početkom u 10 časova. Skup organizuju Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i novosadski Institut za ratarstvo i povrtarstvo.

Ustavom Republike Srbije zagarantovano je pravo svakog na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Svako, a posebno Republika Srbija i Autonomna Pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine. Jedno od osnovnih načela zaštite životne sredine, proklamovano Zakonom o zaštiti životne sredine, jeste načelo prevencije i predostrožnosti koje podrazumeva da svaka aktivnost mora biti planirana i sprovedena na način da prouzrokuje najmanju moguću promenu u životnoj sredini i da predstavlja najmanji rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Načelom održivog razvoja se ukazuje da se održivi razvoj ostvaruje donošenjem i sprovođenjem odluka kojima se obezbeđuje usklađenost interesa zaštite životne sredine i interesa ekonomskog razvoja, a načelom informisanja i učešća javnosti u ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu da svako ima pravo da bude obavešten o stanju životne sredine i da učestvuje u postupku donošenja odluka čije bi sprovođenje moglo da utiče na životnu sredinu.

Imajući u vidu navedene odredbe Ustava Republike Srbije, Zakona o zaštiti životne sredine, dosadašnji rad Instituta za ratarastvo i povrtarstvo Novi Sad, kao i ovlašćenja Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana da kontinuirano nadgleda i prati primenu propisa iz oblasti ljudskih prava i na osnovu prikupljenih informacija predlaže mere za poboljšanje stanja u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, odlučeno je da se organizuuje skup o ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu, s posebnim osvrtom na razvoj organske poljoprivrede.

Program je u prilogu.

A.M.