Kompanija "Al Dahra" je danas objavila da je potpisan ugovor za kupovinu imovine PKB Korporacije i njenih zavisnih društava u Srbiji kroz model prodaje imovine. Akvizicija je rezultat odluke Republike Srbije da privatizuje PKB Korporaciju i objavljivanja javnog tendera u avgustu 2018. godine.
Poslovanje koje ova kompanija preuzima od PKB Korporacije obuhvata nekoliko različitih delatnosti u oblasti poljoprivrednog i prehrambenog sektora. "Al Dahra" će obrađivati više od 17.500 hektara poljoprivrednog zemljišta na osam farmi u neposrednoj blizini centra Beograda. Na njima kompanija planira uzgoj različitih useva, uključujući šećernu repu, suncokret, pšenicu, kukuruz, ječam, krmne smeše i nekoliko vrsta povrća. Osim toga, "Al Dahra" će preuzeti upravljanje mlekarskom i stočarskom proizvodnjom, koje snabdevaju industriju mleka i mesa u Srbiji. PKB trenutno proizvodi oko 55.000.000 litara sirovog mleka godišnje, ima stado od 17.000 goveda mlečnih i mesnih rasa. Mlekara raspolaže sa sedam objekata za proizvodnju, uključujući štale i muzne kapacitete.
U sklopu transakcije, kompanija je preuzela obavezu da u naredne tri godine investira 30.000.000 evra u unapređenje poslovanja PKB Korporacije, dalji razvoj sistema za navodnjavanje i modernizaciju kapaciteta za proizvodnju mleka. Takođe, planira da uloži dodatnih 15.000.000 evra u optimizaciju poslovanja PKB Korporacije i njenih kapaciteta u cilju ostvarivanja većih prinosa i višeg nivoa kvaliteta mleka.
- Uključivanje PKB-a u naš postojeći portfolio osnažuje poziciju kompanije "Al Dahra" u Srbiji i naše regionalno prisustvo u Evropi. Istovremeno, ova investicija upotpunjava našu strategiju vertikalne integracije, pružajući mogućnost grupi da dalje razvija svoje poslovanje u poljoprivrednoj, mlekarskoj i stočarskoj proizvodnji. "Al Dahra" visoko ceni znanje i stručnost zaposlenih u PKB-u i veoma smo posvećeni nastavljanju tradicije ove kompanije, kao i održavanju izuzetno značajne uloge PKB-a u snabdevanju građana Srbije. Smatramo da će privatizacija PKB-a i investicije "Al Dahre" u unapređenje postojećih kapaciteta i infrastrukture značajno doprineti komercijalizaciji i internacionalizaciji srpske poljoprivrede, a da će korist od toga imati srpski farmeri, trgovci i čitav poljoprivredni sektor u Srbiji, rekao je potpredsednik i suosnivač kompanije "Al Dahra" Kadim Al Darei.
"Al Dahra" je međunarodna korporacija specijalizovana za agrobiznis, koja u svom  fondu ima 160.000 hektara poljoprivrednog zemljišta na četiri kontinenta. U svom sastavu ima različite kompanije koje posluju u prerađivačkoj, mlekarskoj i mlinarskoj industriji, kao i razvijene globalne trgovinske kapacitete.

J. B.