Vlada Vojvodine je na svojoj poslednjoj sednici predložila Vladi Srbije da uvede kontinuirani monitoring kvaliteta zrna u proizvodnji kukuruza i efikasniju kontrolu kvaliteta zrna prilikom otkupa. Mere su predložene radi prevencije nastanka ozbiljnih šteta zbog korišćenja zaraženog zrna za ishranu stoke. Takođe, predloženo je da se u monitoring kvaliteta zrna tokom proizvodnje kukuruza, pored Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine, aktivno uključi Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja Srbije koja poseduje kapacitete za obavljanje ovog posla.
Tako|e je predloženo da se obezbede povoljne kreditne linije i bespovratna sredstva za nabavku sistema za navodnjavanje kao i da se što pre donesu podzakonska akta kako bi poljoprivredni proizvođači blagovremeno realizovali prava definisana Zakonom o podsticajima u poljoprivredi.
Vlada Vojvodine je prihvatila izveštaj o radu Sektora za inspekcijske poslove u oblasti zaštite životne sredine za 2012.godinu. Obavljena je kontrola industrijskih objekata, zaštićenih područja, kao i kontrola zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda, zaštite i očuvanja divljih vrsta.