Predstavljanje osnovnih smernica zakonske regulative u oblasti hrane i prehrambene industrije koja je na snazi u Evropskoj uniji (EU) cilj je radionice "Na putu ka inovacionoj uniji: Evropska zakonska regulativa u oblasti hrane", koja je juče održana u Privrednoj komori Vojvodine (PKV). Radionica je deo projekta "Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda", u organizaciji Naučnog instituta za prehrambene tehnologije Univerziteta u Novom Sadu i PKV-a, a koju je realizovala grupa stručnjaka iz irskog razvojnog instituta "Teagasc-Agriculture and Food development Authority".
- Veoma nam je drago što možemo da pomognemo održavanje ove radionice, s relevantnim predavačima iz inostranstva, rekao sekretar Udruženja industrije PKV-a mr Zoran Trpovski, ističući da je proizvodnja hrane izuzetno važna oblast i da je poznavanje zakonske regulative EU značajno za domaće proizvođače i prerađivače jer može da doprinese njihovom boljem pozicioniranju i na domaćem i na evropskom tržištu. Projekat "Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda" sada je u trećoj godini realizacije, a na radionici je bilo reči o propisima koji regulišu primenu novih procesnih tehnologija i sastojaka, propisima koji regulišu bezbednost hrane, s posebnim osvrtom na mikotoksine i hemijske rezidue, kao i propise koji regulišu označavanje nutritivnih svojstava hrane.
- Obaveza je nauke da razvija prehrambene proizvode koji će biti usklađeni sa svim regulativama. Istovremeno, tu smo da pružamo našoj industriji svu moguću podršku i odgovore na sva pitanja kada se radi o zakonskoj regulativi, jer naši proizvođači sve više žele da plasiraju svoje proizvode na tržište Evropske unije, istakla je dr Milica Pojić, naučni savetnik u Naučnom institutu za prehrambene tehnologije i koordinator projekta "Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda".
Prema njenim rečima, tehnologija u oblasti hrane se veoma intenzivno razvija, kao i nove procesne tehnologije. U formulaciji proizvoda se primenjuju novi sastojci i sirovine, a sve to, kako kaže, potrebno je na neki način deklarisati tako da odgovara svim propisima.
- Naš cilj je da putem ovog projekta ostvarimo usku saradnju između nauke i privrede, ali i regulatornih tela, jer svi imamo jedan zadatak da omogućimo da hrana koju konzumiramo bude prvenstveno zdravstveno bezbedna, zatim i kvalitetna po sastojcima koje sadrži, naglasila je dr Milica Pojić.
U cilju dugoročne podrške već postojećoj saradnji i produbljivanja odnosa između nauke i privrede, PKV i Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu potpisali su u junu ove godine memorandum o saradnji.