U pripremi novog zakona o zadrugama, Ministarstvo finansija i privrede pokrenulo je javnu raspravu o nacrtu zakona o zadrugama koja traje od 28. marta do 11. aprila 2013. Programom javne rasprave predviđeno je da prezentacije i rasprave o nacrtu zakona budu organizovane u najmanje dva grada Srbije a učestvovaće sve zainteresovane institucije, grupe i pojedinci.
Prezentacije su urađene u saradnji sa zadružnim savezima prema sledećem rasporedu: 4. aprila 2013. - Novi Sad, 10. i 11. aprila 2013. - Beograd. Dodatno utvrđeni termini biće blagovremeno istaknuti na sajtu Ministarstva finansija i privrede.
Tekst nacrta zakona zvanično je dostupan na sajtu Ministarstva finansija i privrede www.mfp.gov.rs.