Uprava za agrarna plaćanja, centralna institucija za isplate svih subvencija poljoprivrednicima preko koje će biti dostupna sredstva za agrar iz fondova Evropske unije, premešta se iz Šapca u Beograd, prenosi Beta.
Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Danilo Golubović je povodom završetka tvining projekta EU o jačanju kapaciteta Srbije u prihvatanju projekta EU u pretpristupnom periodu izjavio da je premeštaj nužan kako bi se poboljšao rad uprave, koja će na kraju imati 300 do 400 zaposlenih, i naglasio da se trenutno rade proračuni cene premeštaja o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.