Farmama sirovog mleka koje su privremeno isključene iz otkupnih linija u utorak 5. marta počela je distribucija 300 kilograma zdravog kukuruza iz robnih rezervi po muznom grlu, kao i odgovarajuća količina zeolita kako bi se u kratkom roku podigao nivo kvaliteta stočne hrane i mleka.
Podsetimo, Vlada Srbije je usvojila dva zaključka za interventnu pomoć poljoprivrednim gazdinstvima koja predviđaju mere za pomoć farmama kojima je rešenjima republičkog veterinarskog inspektora izrečena mera zabrane stavljanja u promet sirovog mleka, navodi se u saopštenju Ministarstva.