U Privrednoj komori Vojvodine, u Novom Sadu, održana je druga sednica Grupacije za organsku proizvodnju PKV, koja je nedavno osnovana s ciljem da se povežu svi učesnici u lancu organske proizvodnje, prerade, plasmana, ali i predstavnici vladinog sektora koji donose odluke u ovoj oblasti. Cilj sastanka bio je da se sagledaju stanje i perspektive ove proizvodnje, usvoji program rada za narednu godinu, izlože inicijative za dopunu postojećih konkursa kojima se refundiraju troškovi proizvodnje i razmotre mere za podsticanje izvoza. Sastanku Grupacije prisustvovali su predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, Privredne komore Srbije, Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede, Udruženja "Organski sad Novi Sad", Udruženja "Luka znanja" i brojni proizvođači.
Na sednici se govorilo o stanju i perspektivama organske poljoprivrede i tom prilikom istaknuto je da su površine pod ovim proizvodima male i iznose svega oko 15.000 hektara, odnosno 0,4 odsto obradivih površina u Srbiji. Loša je situacija i kada je u pitanju stočarska organska proizvodnja, jer se samo mali broj proizvođača odlučuje za ovakav način uzgoja životinja. Razlog za to je, u najvećoj meri, mala podrška države, odnosno subvencije, koje su beznačajne u poređenju s podsticajima koji se u ovu svrhu dodeljuju u EU. Visina podsticaja u Evropi kreće se od 250 do 700 pa čak i više evra po hektaru, u zavisnosti od toga o kojoj proizvodnji je reč.
Proizvođači su istakli da im je potrebna veća pomoć kada je u pitanju nabavka skupe opreme za preradu i pakovanje, a upravo je prerada naznačena kao jedan od potencijala za povećanje izvoza i stvaranje dodate vrednosti organskih proizvoda. Predstavnici prerađivača su na ovom skupu istakli da im pribavljanje različitih dokumenata u velikoj meri opterećuje poslovanje, i to toliko da im se izvoz ne isplati jer nisu konkurentni. To je velika šteta ako se ima u vidu da inostrana tržišta još uvek imaju veliki deficit organskih proizvoda.
Predstavnik Gradske uprave za privredu istakao je da je Novi Sad jedinstvena lokalna samouprava koja sto odsto subvencioniše kontrolu i sertifikaciju i nabavku semena za organske proizvođače na svojoj teritoriji, Takođe, za njih organizuje edukacije i čini sve da se ova proizvodnja unapredi i poveća. Učesnici skupa su se složili da je to model koji treba da se preslika i u druge opštine.
Predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izjavio je da je u ovoj godini potrošena samo trećina pokrajinskog budžeta namenjenog organskim proizvođačima, pa ih je pozvao da u narednoj više konkurišu. Napomenuo je da će u budžetu za narednu godinu biti odobreno znatno više sredstava za ovu namenu.
Na sednici Grupacije posebno je istaknuto da je organska poljoprivreda važna ne samo sa aspekta proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane već i kao način da se očuva životna sredina i umanji uticaj čoveka na klimatske promene. Zbog toga je važno da se ova proizvodnja posmatra u širem kontekstu i kao takvoj država i čitava zajednica treba da joj poklone znatno veću pažnju.

A. M.